top of page

Sekce Co u nás najdete popisuje areál BVC  Žraloci Pňov-Předhradí a okolí.

Historie klubu nabízí časovou osu vývoje volejbalu v Pňově-Předhradí.

 

Novodobý rozvoj klubu a také historický výčet vítězů klubového King & Queen aneb Dosmečné je níže.

Aktuální složení správního výboru vč. hlavních zastupitelů klubu je níže.

Historie klubu

Volejbal, tento sport pod vysokou sítí, má u nás dlouholetou tradici. Jeho začátek byl vlastně odklonem od košíkové, která byla více sportem sálovým. V letech třicátých byla odbíjená hrána v obou zde působících tělocvičných jednotách. V Sokole na jeho letním cvičišti, které stávalo v prostorách nynější jezera u ostrůvku a v Orlu na farském dvoře u kostela. Orlové v roce 1933 vyhráli mistrovství VII okrsku v Kolíně ve složení: Stanislav Zalabský z Osečka, Josef Koláčný, Václav Filip, Josef Ludvík, Josef Zvěřina z Pňova, Václav Šafránek a Jaroslav Slavíček z Předhradí.

V paměti jsou velká utkání proti místnímu Sokolu na farském dvoře, těchto se pravidelně zúčastňoval i farář Kabrhel. V té době reprezentoval Sokol Jaroslav Fuchs, Josef Horáček, Vojtěch Zoubek, Jaroslav Váša, Jaroslav Malý, Josef Noháček, Bohuslav Slabý a Jiří Kašík. Největší rozmach nastává v roce 1940-1945, kdy se veškerá mládež rekreačně věnuje tomuto sportu. Denně se scházeli na sokolském cvičišti za Labem k odbíjené. Hrálo se často i na dvou hřištích. Z těchto základů vyrůstá družstvo, které hrálo na mnoha zájezdech a turnajích po celém okolí a bylo známo pod jménem SK Předhradí. Vyvrcholením této činnosti byla léta 1945-1955, kdy již jako Sokol Předhradí pořádal pohárové turnaje v odbíjené. Tyto byly pořádány na letním cvičišti za Labem vždy o předhraďské pouti tj. po 15. srpnu. Turnaje byly velmi oblíbené a silně obsazeny. Účast byla často až 18 družstev, a že úroveň bývala dobrá svědčí účast např. Sparty Praha, Sokola Kolín, Lokomotivy Nymburk, Sokola Polabec, vojenských družstev z Milovic, Kolína a dalších. Hrávalo se na čtyřech hřištích. V organizacích těchto podniků se objevují jména Václav Noháček, Radoslav Němeček, Miroslav Moravec, Jaroslav Slavíček, Václav a Josef Filip. Generace odrůstala, doba se měnila a v roce 1968 se začal těžit písek a vzniklo jezero, které pohltilo i sokolské hřiště. Volejbal se přestěhoval do nově založeného Svazarmu v Pňově. Tady se pod vedením bratří Václava a Josefa Filipových vytvořil úspěšný oddíl. Jeho aktivním jádrem byli Josef Beneš st., Václav Filip ml., Josef Holoubek, Petr Kladivo, Václav Koláčný, Jiří Muler, Jiří Rovný a Pavel Zvěřina.

Po úspěšných letech nastal i zde útlum, přišlo volejbalové ticho. V roce 1992 místní nadšenci opět zvedli prapor volejbalu. V koutě u jezera na pravé straně vybudovali přírodní kurt na plážový volejbal. Hrálo se na něm pravidelně o víkendu, později i ve všedních dnech. Bylo na něm sehráno také mnoho turnajů, kterých se zúčastňovali  hráči jako Jindra Kratochvíl, Jirka Rovný, Miloš Ručoun Růčka, bratři Martin a Ondra Matějkovi, Tomáš Chvojka, Josef Řehák, Petr Kudrna, Petra Kudrnová, Irena Česáková, Armin Delong, Hanka Delongová a po přistěhování také Blažena Turková. Z Prahy dojížděli Petr Fišer, Milan Davídek a další. Mužstva místních hrála pod názvem předhrádští Žraloci. Tento název byl přejatý z Interligy, místním turnaji v malé kopané mezi Pňovem, Klipcem, Osečkem a Předhradím. V roce 1997 se na popud bratrů Josefa a Petra Benešových a jejich otce Josefa Beneše st. začalo uvažovat o vybudování nového kurtu na plážový volejbal. Ten měl vyrůst za fotbalovými kabinami. 12.03.1998 bylo první jednání o kurtu za přítomnosti Petra Beneše, Jirky Rovného, Jindry Kratochvíla, starosty Vlasty Pohanky a Miloše Ručouna Růčky. 05.04.1998 bylo započato s přípravou vysekáním křoví a vytaháním kořenů. 12.05.1998 došlo k vyměření kurtu Jirkou Matějkou za pomocí jeho synů Martina a Ondry a Miloše Ručouna Růčky. 25.05.1998 byla zahájena stavba kurtu, kterou finančně zajistili hlavně Josef Beneš senior a částečně obecní úřad. Byla vyhrabána zemina do hloubky 40 cm o rozměrech hřiště, které bylo lemováno zabetonovanými obrubníky a pokryto plachtou. 01. až 05.06.1998 byl navezen bílý sklářský písek 0,4 mm od České Lípy. 27.06.1998 byl první turnaj na novém kurtu. Během srpna téhož roku byl celý kurt oplocen. V roce 1999 se zabudovaly lavičky a firmou ze Zlína byla kolem kurtu položena umělá tráva. Pod vedením Miloše Růčky a podle jeho návrhu byla upravena plocha za hřištěm směrem k jezeru. Byly vybudovány tribuna a lavičky, přilehlá plocha byla zatravněna a osázena okrasnými keři. Současně proběhly další úpravy a doplnění areálu.

Novodobý rozvoj klubu

Miloš Ručoun Ručka vyprovokoval jednání o stavbě druhého kurtu na plážový volejbal. 29.03.2003 se schází Miloš Ručoun Ručka, Josef Beneš ml. s Blaženou Turkovou, aby si vytyčili cíle a zodpovědnosti při řešení tohoto organizačně náročného úkolu. 03.04.2003 jedná Josef Beneš ml. se starostkou obce, která souhlasí se stavbou druhého kurtu. 05.04.2003 se schází „budovatelský tým“: Josef Beneš, Jirka, Ondra a Martin Matějkovi a Miloš Ručoun Růčka k posouzení navrženého projektu, který kromě samotného hřiště počítá i s tribunou. 12.04.2003 je svolána členská schůze, kde byl návrh výstavby druhého kurtu jednomyslně schválen, a tím bylo požehnáno k zahájení stavby. 13.04.2003 bylo provedeno vyměření kurtu pod vedením Jirky Matějky, práce prováděli Ondra a Martin Matějkové, Miloš Ručoun Ručka a Jirka Rovný. 08.05.2003 bylo zahájeno bagrování zeminy do hloubky 40 cm. 14.05.2003 byly firmou zabetonovány obrubníky kolem celého hřiště. 20.05.2003 byla přivezena tkanina na dno vybagrované vany a první fůra písku. Zde je nutno vyzdvihnout perfektní zvládnutí dopravy písku z České Lípy, která byla pod patronací Blaženy Turkové a firmy jejího manžela Milana. Tkanina byla pořízena za velmi příznivou cenu díky Marcele Vášové. Problémy vyvstaly s transportem dalších návěsů s 30 tunami písku, které se začaly potýkat s měkkým podložím bezprostředně v blízkosti kurtu. Blažena Turková vyjednává přesunutí dalších podílů písku do nedaleké Sokolče, odkud je písek transportován v menších objemech. Firmou byly zabetonovány kůly k oplocení. 20.06.2003 byla dovezena umělá tráva ze Staré Boleslavi. 28.06.2003 byl uspořádán turnaj na obou kurtech za účasti 16 družstev. 24.07.2003 byla dolepena umělá tráva, a tím byl areál dokončen za přispění drtivé většiny členů našeho klubu. 18.08.2003 byla dovezena kostra tribuny, kterou zhotovila pňovská firma Vlasty Hlavatého Agromat (dn. Prostav). Doufáme, že toto dílo bude sloužit veřejnosti dlouhá léta, a že zde budou nadále růst správní volejbalisté. 

V roce 2004 začala a v roce 2005 byla dokončena stavba klubového zázemí. Nová budova obsahovala klubovnu sloužící jako hospůdka s terasou a další potřebné zázemí. V roce 2007 pak byla zrealizována přístavba k této budově, která slouží jako pánské a dámské šatny a také nabízí tři pokoje, které slouží jako zázemí při turnajích. Těch se v areálu konala celá řada. Za zmínku stojí několik Mistrovství české republiky ve všech kategoriích, "áčkové" i "béčkové" turnaje českého okruhu nebo aktuálně bohužel nečinná Polabská liga. To se však má od roku 2022 změnit. Aktuálně sa naši chlapci rozhodli ubírat zpět ke kořenům tohoto oddílu a proto se v sezóně 2019/2020 přihlásili do Krajského přeboru v rámci středočeského kraje, kde v úvodní sezóně přivítají na kurtech v Pečkách na dráze týmy jako Prasyl Mladá Boleslav, VK Benátky n. Jizerou B, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, TJ Sparta Kutná Hora nebo hlavního rivala SK Volejbal Kolín.

Zastupitelé klubu
 

Předseda klubu: 

Josef Beneš

Správní výbor klubu:

Martina Matějková (místopředsedkyně)

Martin Hlavatý

Blažena Literová

Ondřej Beneš

Majordomové:

Lenka Benešová, Miloš "Ručoun" Růčka

Co u nás najdete
Histore klubu
další rozvoj klubu
King&Queen
Představitelé klubu
Co u nás najdete

Areál U Jezera v současné době sdružuje několik spolků - volejbal, fotbal a petánque. Posedět venku i uvnitř můžete v Klubovně U Ručouna. Kontakt a bližší infomace k provozu na stránce zde.

O čtyři pískové kurty pečují BVC Žraloci Pňov-Předhradí v čele s duem majordomů Lenkou Benešovou a Milošem Růčkou. Dva z kurtů je možné předělat na beachfotbalové hřiště. Kontakty naleznete zde. Sportovní zázemí poskytují šatny a tři odpočinkové místnosti, kde je možné zařídit přespání. Celkem jsme schopni zaopatřit  15 osob.

V přímé blízkosti se dále nachází fotbalové hřiště TJ Sokola Předhradí, kde místní hoši hrdinně válčí v Potřižinském okresním přeboru. Kontaktní osobou je předseda Ondřej Matějka.

Petánqueový spolek na svých nových hřištích fungují od června 2017. Kontaktní osobou je Jiří Rovný.

Dále v blízkosti hřišť naleznete dětské a posilovací hřiště. Vykoupat se můžete v přilehlém jezeře nebo Labi (zde je však nutné absolvovat krátkou procházku).

King & Queen

Ročník

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

King

 

Vít Beneš

Ondřej Beneš

Petr Beneš

Josef Beneš

Martin Hlavatý

Petr Beneš

Vít Beneš

Pepa Beneš

Jan Zvěřina

Michal Ručka

Ondřej Beneš

Jiří Vinš

Jan Zvěřina

Ondřej Matějka

Tomáš Chvojka

Michal Ručka

Jan Zvěřina 

Michal Ručka

Jan Zvěřina

Petr Kudrna

Josef Řehák st.

Queen

 

Anik Benešová

Vendula Jančíková

Radka Macháčková

Jitka Dvorská

Anik Benešová

Anik Benešová

Anik Benešová

Radka Macháčková

Lenka Benešová

Radka Krejčíková

Radka Krejčíková

Irena Chvojková

Radka Krejčíková

Lenka Benešová

Blažena Turková

Marie Malá

Blažena Turková

Blažena Turková

Lenka Benešová

Petra Kudrnová

Kateřina Dvorská

bottom of page